Täydennyskoulutukset ja muut kurssit

Täydennyskoulutukset

Kaironista valmistuneiden MVT-, PVT-, TVT- ja TTT -terapeuttien on mahdollista päivittää osaamistaan osallistumalla täydennyskoulutuksiin. Kairon järjestää säännöllisesti Keho- ja Tunnevyöhyketerapeuttien yhdistyksen edellyttämää ammattitaidon ylläpitokoulutusta, mikä jäsenten on suoritettava 3 vuoden välein.

Järjestämme myös tutkinnon täydennyskoulusta TVT- ja TTT-diplomiterapeuteiksi tutkintonsa täydentäville. Muiden täydennytkoulutusten aiheet vaihtelevat vuosittain sikäli kun uutta tietoa terapioista ja niiden mahdollisuuksista kertyy. Myös ne hyväksytään yhdistyksen ammattitaidon ylläpitokoulutuksiksi. Eri täydennyskoulutusten ajankohdista tiedotetaan tarkemmin kurssikalenterissa. Lisäksi terapeuttien on mahdollista täydentää osaamistaan kertaamalla aikaisempia opintojaan.

MVT-PVT-TVT-TTT® -täydennyskoulutus

Tämä täydennyskoulutus on Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry:n edellyttämä koulutus kerran kolmessa vuodessa kaikille yhdistyksen jäsenille alennettuun hintaan. Koulutus on kuitenkin avoin muillekin kuin yhdistyksen jäsenille. Koulutuksen tarkoituksena on päivittää terapeutin tiedot kolmivuosittain ajan tasalle, koska terapia kehittyy ja uutta tietoa tulee koko ajan. Koulutus on tarkoitettu MVT-, PVT- , TVT ja TTT-terapeuteille. Koulutus pitää sisällään seuraavia aiheita:

 • Pehmeä hoitoperiaate tunneterapioissa
 • Heringin lain kertaaminen ja 3. rajan vaikutus siihen
 • Peilaus ja kehoterapia 3. rajan tapauksissa
 • Vain tiedostaminen parantaa kaikissa kehohoidoissa
 • Laajennettu TuDy-kaavio, 3. rajan vaikutus tunnekykyyn ja tunnelukkoihin
  • kielletyn tunneperimän rajut tunnelukot: paniikki, raivo, kateus, kosto, luonnevikaisuus, jne.
 • 3. rajan vaikutus hoitamiseen
  • Hoitoreaktioiden minimointi
  • ja miksi voimakkaat hoitoreaktiot syntyvät?
 • Avaava / akuutti hoitaminen ja nyt-hetki 3. rajalla
 • Uudet, tarkennetut kontraindikaatiot, joissa 3. raja on huomioitu
 • Kysymyksiä ja esille tulleita ongelmia

MVT-PVT-TVT-TTT® -täydennyskoulutusta järjestetään n. joka toinen vuosi

Käytännön avuksi MVT-PVT-terapeuteille:

MVT®- terapeutin osaamisen kehittäminen

MVT:n täydennyskoulutuksena on suositeltavaa jatkaa TVT®-kursseilla 6-10: TVT6® elämänkaarikurssi, TVT7 tudy-kurssi, TVT8 tunneperimä- ja identiteettikurssi, TVT9® asiakasharjoittelukurssi ja TVT10 diplomikurssi, jolloin MVT-terapeutti saa myös TVT®-diplomiterapeutti arvon.

MVT-terapeutin on mahdollista täydentää opintojaan myös diplomitunnetaideterapeutiksi.

Itsehoidollisesti MVT-terapeutin on hyvä lukea Antin kirja Tunne, Antitunne, Perimä, sivut 75-185 eli tunneosia ja tehdä säännöllisesti tunnekuuntelua ja tunneliikuntaa. Lisäksi pidämme välttämättömänä, että jokaisella terapeutilla on menossa jatkuva oma TVT-kehoterapia, noin kerran kuussa.

PVT®- terapeutin osaamisen kehittäminen

PVT®-terapeuttien kohdalla täydentäminen TVT-terapeutiksi vaatii yksilöllistä harkintaa riippuen valmistumisvuodesta, mutta kaikkien on vähintään suoritettava kokonaan uusittu TVT8 -kurssi, identiteettikurssi, ja käytävä täydennyskoulutuksena TuDy:n laajennuskurssi 3. raja tai päivityskoulutustäydennyskurssi.

Muita ohjeita terapeuteille

Oman PVT tai TVT-terapeutin vaihtaminen rohkeasti on paikallaan, jos prosessi on vaikeuksissa tai pysähtynyt. Tämä ei tarkoita, että vanha terapeutti olisi ollut huono, vaan että peilaus terapeutin kanssa ei aina toimi, esim. jos on siirrytty uuteen eki-ikään ja peilaus terapeuttiin ei enää toimi tai mikä pahinta, on ystävystytty liikaa, tällöin terapeutin vaihto on ainoa oikea ratkaisu.

Kannattaa myös kokeilla uusia TTT tunnetaideterapeutteja ja tunnemaalausta joko yksilö- tai tudy-tunnemaalausryhmissä.

Lisätietoja

Alkavat kurssit

Seuraavat alkavat täydennyskoulutukset kurssit ja tilaisuudet.

Kaikki kurssit

Tarkastele kaikkia Kaironin tarjoamia koulutusohjelmia ja kursseja.

Pin It on Pinterest

Share This