Täydennyskoulutukset ja muut kurssit

Täydennyskoulutukset

Kaironista valmistuneiden MVT-, PVT-, TVT- ja TTT -terapeuttien on mahdollista päivittää osaamistaan osallistumalla täydennyskoulutuksiin. Kairon järjestää säännöllisesti Keho- ja Tunnevyöhyketerapeuttien yhdistyksen edellyttämää ammattitaidon ylläpitokoulutusta, mikä jäsenten on suoritettava 3 vuoden välein.

Järjestämme myös tutkinnon täydennyskoulusta TVT- ja TTT-diplomiterapeuteiksi tutkintonsa täydentäville. Muiden täydennytkoulutusten aiheet vaihtelevat vuosittain sikäli kun uutta tietoa terapioista ja niiden mahdollisuuksista kertyy. Myös ne hyväksytään yhdistyksen ammattitaidon ylläpitokoulutuksiksi. Eri täydennyskoulutusten ajankohdista tiedotetaan tarkemmin kurssikalenterissa. Lisäksi terapeuttien on mahdollista täydentää osaamistaan kertaamalla aikaisempia opintojaan.

MVT-PVT-TVT-TTT® -täydennyskoulutus

Tämä täydennyskoulutus on Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry:n edellyttämä koulutus kerran kolmessa vuodessa kaikille yhdistyksen jäsenille alennettuun hintaan. Koulutus on kuitenkin avoin muillekin kuin yhdistyksen jäsenille. Koulutuksen tarkoituksena on päivittää terapeutin tiedot kolmivuosittain ajan tasalle, koska terapia kehittyy ja uutta tietoa tulee koko ajan. Koulutus on tarkoitettu MVT-, PVT- , TVT ja TTT-terapeuteille. Koulutus pitää sisällään seuraavia aiheita:

 • Pehmeä hoitoperiaate tunneterapioissa
 • Heringin lain kertaaminen ja 3. rajan vaikutus siihen
 • Peilaus ja kehoterapia 3. rajan tapauksissa
 • Vain tiedostaminen parantaa kaikissa kehohoidoissa
 • Laajennettu TuDy-kaavio, 3. rajan vaikutus tunnekykyyn ja tunnelukkoihin
  • kielletyn tunneperimän rajut tunnelukot: paniikki, raivo, kateus, kosto, luonnevikaisuus, jne.
 • 3. rajan vaikutus hoitamiseen
  • Hoitoreaktioiden minimointi
  • ja miksi voimakkaat hoitoreaktiot syntyvät?
 • Avaava / akuutti hoitaminen ja nyt-hetki 3. rajalla
 • Uudet, tarkennetut kontraindikaatiot, joissa 3. raja on huomioitu
 • Kysymyksiä ja esille tulleita ongelmia

MVT-PVT-TVT-TTT® -täydennyskoulutus etäpaketti nyt saatavilla! Ilmoittautudu Moodlessa: Ilmoittautuminen tai maksa suoraan verkkokaupassa: Täydennyskoulutus kurssin maksaminen

Uusi täydennyskoulutus: TVT/TTT Tunnepariterapiaohjaaja

Koulutuksessa opetetaan uusi tunnepariprosessointimenetelmä, joka sopii kaikkien paridynamiikkaongelmien ja –traumojen hoitoon. Terapeutti kohtaa näitä usein työssään, eikä kyse ole pelkästään pariskuntien ongelmista, vaan minkä tahansa paridynamiikan, siis mistä tahansa kahden ihmisen välisestä kriisistä tai tunteiden aiheuttamasta lukkotilasta.

Yksilöterapiakin auttaa näissä, mutta vielä huomattavasti voimakkaampi avaava metodi on tunneparimetodi, jossa tunnemaalataan. Tässä metodissa mikä tahansa kahden ihmisen välinen ongelma nähdään paridynamiikan ongelmana, joka voidaan ratkaista pariprosessoinnin keinoin. Ja ihmeellistä on, että tällainen ongelma voidaan oppia ratkaisemaan kenen tahansa parin kanssa.

Juuri ryhmässä, jossa kaikki suostuvat peilaamaan toinen toisiaan, on mahdollista löytää ratkaisu mihin tahansa pariongelmaan, esimerkiksi sellaisiin parisuhdeongelmiin kuin ero, hylätyksi tuleminen, sitoutumispelko, riidat, läheisriippuvuus ja mitä erilaisemmat intohimoon, parivalintaan ja rakastumisiin liittyvät ongelmat, jolloin elämänkaari ja tunneperimä antaa mahdollisuuden tiedostaa ongelman syy ja vapautua siitä.

Tunnepariterapiaohjaajakoulutus sisältää 4 tunnepariterapiakurssia. Koulutus on työn ohella suoritettavaa monimuotokoulutusta ja kurssit ovat viikonloppuisin. Koulutuksen pääsyvaatimus on TVT tunnevyöhyketerapeuttitutkinto, TTT tunnetaideterapeuttitutkinto tai TTT tunnetaideterapiaohjaajatutkinto. Minimipääsyvaatimus on TTT6 tai TVT8.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneista oppilaasta valmistuu TVT / TTT tunnepariterapiaohjaaja, jolla työsarkaa riittää. Lisäksi pariongelmat ovat usein myös yksilön muidenkin ongelmien, kuten sairastuminen, masennus, väsymys, yksinäisyys, kuoleman tai elämän pelko, taustalla.

Tarkempi koulutusohjelma: Koulutusohjelma TPT

Tunnepariterapian 1 -kurssi Helsingissä 23. -24.3.2024.

Kurssin esittely: TPT 1-kurssi   Varaa ja maksa: TPT 1-kurssi 23.-24.3.2024

Käytännön avuksi MVT-PVT-terapeuteille:

MVT®- terapeutin osaamisen kehittäminen

MVT:n täydennyskoulutuksena on suositeltavaa jatkaa TVT®-kursseilla 6-10: TVT6® elämänkaarikurssi, TVT7 tudy-kurssi, TVT8 tunneperimä- ja identiteettikurssi, TVT9® asiakasharjoittelukurssi ja TVT10 diplomikurssi, jolloin MVT-terapeutti saa myös TVT®-diplomiterapeutti arvon.

MVT-terapeutin on mahdollista täydentää opintojaan myös diplomitunnetaideterapeutiksi.

Itsehoidollisesti MVT-terapeutin on hyvä lukea Antin kirja Tunne, Antitunne, Perimä, sivut 75-185 eli tunneosia ja tehdä säännöllisesti tunnekuuntelua ja tunneliikuntaa. Lisäksi pidämme välttämättömänä, että jokaisella terapeutilla on menossa jatkuva oma TVT-kehoterapia, noin kerran kuussa.

PVT®- terapeutin osaamisen kehittäminen

PVT®-terapeuttien kohdalla täydentäminen TVT-terapeutiksi vaatii yksilöllistä harkintaa riippuen valmistumisvuodesta, mutta kaikkien on vähintään suoritettava kokonaan uusittu TVT8 -kurssi, identiteettikurssi, ja käytävä täydennyskoulutuksena TuDy:n laajennuskurssi 3. raja tai päivityskoulutustäydennyskurssi.

Muita ohjeita terapeuteille

Oman PVT tai TVT-terapeutin vaihtaminen rohkeasti on paikallaan, jos prosessi on vaikeuksissa tai pysähtynyt. Tämä ei tarkoita, että vanha terapeutti olisi ollut huono, vaan että peilaus terapeutin kanssa ei aina toimi, esim. jos on siirrytty uuteen eki-ikään ja peilaus terapeuttiin ei enää toimi tai mikä pahinta, on ystävystytty liikaa, tällöin terapeutin vaihto on ainoa oikea ratkaisu.

Kannattaa myös kokeilla uusia TTT tunnetaideterapeutteja ja tunnemaalausta joko yksilö- tai tudy-tunnemaalausryhmissä.

Lisätietoja

Alkavat kurssit

Seuraavat alkavat täydennyskoulutukset kurssit ja tilaisuudet.

Kaikki kurssit

Tarkastele kaikkia Kaironin tarjoamia koulutusohjelmia ja kursseja.

Pin It on Pinterest

Share This