Luontaislääketiede LLT / Ravintoterapia

Luontaislääketiede LLT / Ravintoterapia

Luontaislääketiede on perinteinen, aina olemassa ollut tapa tutkia ihmisen sairautta ja terveyttä ihmisestä itsestä lähtien. Vasta luonnontieteellinen maailmankuva astui tällaisen näkemyksen yli, ja ihmisestä tuli hoidon ulkokohtainen objekti. Siitä huolimatta, että luonnontiede löysi merkittäviä asioita ihmisestä empiirisen tutkimuksen kautta, luontaislääketiede tulee säilyttämään asemansa sen takia, että siinä huomioidaan ihminen sellaisena kuin hän on, ajattelevana, tuntevana ja kehollisena.

Luontaislääketiede on ihmistiedettä. Ihmistiede tarkoittaa, että ihminen on kokonaisvaltainen kehon, tunteet, ja ajattelun sisältävä kokonaisuus. Siinä jokainen on yksilö, jota pitää sellaisena myös kohdella. Ihminen on luonnon olento, joka sekä ravinnon että tunnetasapainon kautta elää suhteessa luontoon. Myös ihmisen suhde ympäristöönsä ja yhteisöönsä on tärkeä: ihminen voi olla terve vain suhteessa ympäristöönsä ja yhteisöönsä jossa hän elää.

Kairon järjestää tällä hetkellä yhtä luontaislääketieteen peruskurssia, joka on yhdistettynä ravintoterapiakurssiin. Luontaislääketiede/ravintoterapia on siis yksittäinen terapiakoulutuksiimme sisältyvä peruskurssi, joka pelkästään suoritettuna ei ole tutkintoon johtava. Kurssi on kuitenkin avoin kaikille kiinnostuneille.

Luontaislääketieteen peruskurssissa keskitytään luontaislääketieteen ajattelutavan, filosofian ja tieteellisyyden ymmärtämiseen sekä terveelliseen ravintoon. Kurssi on pakollinen kaikille diplomitutkintoon tähtääville terapeuteille erityisalueesta riippumatta. Kurssilla painotetaan erityisesti ravinnon merkitystä ihmisen terveyden yleisenä perustukijalkana, sekä käsitellään amalgaamiongelmaa.

 

 

Lisätietoja

Koulutusohjelma

Tutustu luontaislääketieteen tarkempaan koulutusohjelmaan.

Alkavat kurssit

Seuraava luontaislääketieteen kurssi.

Kaikki kurssit

Tarkastele kaikkia Kaironin tarjoamia koulutusohjelmia ja kursseja.

Pin It on Pinterest

Share This