Vyöhyketerapia

TVT tunnevyöhyketerapia®

Tunnevyöhyketerapia® (psykologinen vyöhyketerapia) on tunnetraumojen purkamiseen keskittyvä koko kehon vyöhyketerapia. TVT tunnevyöhyketerapia® on Antti Pietiäisen MVT®:sta ja PVT®:sta edelleen kehitetty ja nämä yhdistävä yhtenäiskoulutus.

Keskeisessä asemassa on kehon elämänkaareen perustuva tunnemuisti, joka noudattaa 18 vuoden rytmiä. Keho on tunteiden ja elämänkaaren heijastuma ja sen muistia avaamalla kehittyy ihmisen, jatkuvasti muuttuva identiteetti elämänkaarivaiheittain. Jos menneet tapahtumat ovat olleet traumaattisia, niiden uudelleen kokeminen ja tiedostaminen vapauttaa niistä ja ohjaa ihmisen löytämään aidon, jatkuvasti kehittyvän itsensä. Tässä käytetään apuna tunneprosessointia ja tunteiden dynamiikkaa (TUDY®), josta Antti Pietiäinen on julkaissut kirjan Tunne-Antitunne-Perimä.
Tunnevyöhyketerapia® on reaaliterapiaa. Siinä ei tehdä tulkintoja, vaan mahdollistetaan ihmiselle täysin itseohjautuvasti tapahtuva itseymmärrys ja itsetuntemus, mikä syntyy kehon tunne- ja elämänkaarimuistia vähitellen avaamalla ja jatkuu sen jälkee ihmisen itsenäisenä tunne- ja identiteettipeilauksena.

Elämä muuttuu tunnevyöhyketerapian opiskelun ja työn myötä, terapeutiksi opiskellut Paula Eliasson kertoo. Jokainen, joka vähänkin prosessoi, alkaa muuttua. Ihminen alkaa nähdä oman itsensä uudella tavalla, ja sen johdosta hänen elämänsä ja maailmankuvansa muuttuvat. Myös ympäristö – joskus jopa koko lähisuku – alkaa reagoida niihin muutoksiin, joita henkilössä on tapahtunut.

Koulutuksessa on keskeistä opiskelijoiden omaan tunnepeilaukseen perustuva tunneprosessointi ja identiteetin etsintä. Jo opiskeluaikana ja myös terapeutin työssä on välttämätöntä käydä jatkuvasti tunnevyöhyketerapiassa, jotta voi jatkuvasti kohdata omat tunne- ja identiteettipeilinsä ja vapautua niistä. Tunnetyöskentely ja peilaus jatkuvatkin läpi elämän tehden siitä tasapainoisen, merkityksellisen ja palkitsevan.

”Tunnevyöhyketerapia on tehokas keino löytää itsensä, auttaa ihmistä itse hoitamaan omia tunne-elämän ongelmiaan sekä samalla niistä johtuvia fyysisiä vaivoja ja elämänkriisejä.”

Linkit

Lisätietoja

Koulutusohjelma

Tutustu tunnevyöhyketerapian tarkempaan koulutusohjelmaan.

Alkavat kurssit

Seuraavat tunnevyöhyketerapian alkavat kurssit ja infotilaisuudet.

Kaikki kurssit

Tarkastele kaikkia Kaironin tarjoamia koulutusohjelmia ja kursseja.

Pin It on Pinterest

Share This