Kaironissa voit opiskella itsellesi uuden ammatin käymällä kyseisen terapia-alueen koulutusohjelman mukaiset opinnot tai voit myös opiskella oman kiinnostuksen mukaisesti. Terapiaopinnot tulisi aina aloittaa kyseisen koulutuksen 1-kurssista.

TVT tunnevyöhyketerapian opinnot johtavat tunnevyöhyketerapeutti -nimikkeeseen. TTT tunnetaideterapia joko tunnetaideterapiaohjaajan tai tunnetaideterapeutin tutkintoon. Kairon tarjoaa lisäksi täydennyskoulutusta jo valmistuneille terapeuteille, jotka haluavat kehittää ammattitaitoaan.

Tunnevyöhyketerapia® TVT

Tunnevyöhyketerapia® on Kaironin rehtorin Antti Pietiäisen kehittämä keho- ja tunneterapia, johon tutustuminen saattaa muuttaa elämäsi. Vyöhykeratoja avaamalla sekä kehon kipupisteitä kevyesti hoitamalla kehon tunnelukot avataan.

Tunnevyöhyketerapia tekee opiskelijasta myös elämänkaaren, tunteiden dynamiikan, tunneperimän ja identiteetin asiantuntijan. Näin terapeutin oma prosessi syvenee tietoissuudeksi oman tunneperimän ja suvun traumoista ja antaa mahdollisuuden vapautua perimän vääjäämättömästä virheiden toistamisen ketjusta. Antti Pietiäinen kutsuu tätä kirjassaan Tunne, Antitunne, Perimä evoluution tunnehypyksi. Näin TVT tunnevyöhyketerapeutti saa valmiudet vaikeidenkin elämänkriisien käsittelyyn sekä omassa prosessissa että asiakastyöskentelyssä.

Kaironin alkuperäisnimitykseltään tutuksi tulleet MVT (moderni vyöhyketerapia) ja PVT (psykologinen vyöhyketerapia) ovat yhdistyneet yhdeksi yhtenäiseksi TVT – Tunnevyöhyketerapiakoulutukseksi.

Jo kymmenet tuhannet Suomalaiset ovat 30 vuoden ajan saaneet avun tästä hoidosta usein silloinkin, kun mikään muu ei ole auttanut. Sinustakin voi tulla tämän kiehtovan alan ammattilainen tai voit oppia näitä taitoja itsesi ja läheistesi iloksi.

”Koskaan ei ole liian myöhäistä muuttaa elämäänsä – eikä varsinkaan nyt.” Ap

Katso laajempi esittely tunnevyöhyketerapian opinnoista

Tunnetaideterapia® TTT

Kaironin tunnetaideterapia TTT  yhdistää kehon, tunteet ja taideterapian. Metodeina käytetään kirkkaita värejä, savea ja hiiltä. Niiden avulla nostetaan kielletyt antitunteet esille niin, että itsensä tiedostaminen lisääntyy ja elämänkriisit avautuvat. Lähtökohta on Antti Pietiäisen ainoalaatuinen tunne- ja kehoterapeuttinen tutkimus- ja kehitystyö: tunnevärioppi, elämänkaari ja sen 18-kertaumat, epigeneettinen tunneperimä ja TUDY-pienryhmämalli. Oman elämänkaaren ja suvun kipupisteet avataan taiteen keinoin. Vain itsensä kohdannut oppii auttamaan muita. Tunnetaideterapian opiskelu on matka itseensä ja sukuunsa – värin, valon, varjon ja muodon kautta. Näin näkymä avataan kohti toista ihmistä, asiakasta, ryhmää: Sinusta kasvaa tunnetaideterapiaohjaaja tai -terapeutti!

”Sinä itse elät, mutta elätkö oikeasti?” Ap

Katso laajempi esittely tunnetaideterapian opinnoista

Ravintoterapia

Terveys ja hyvinvointimme ovat olennaisesti riippuvaisia syömästämme ravinnosta. Tämän kurssin päätarkoitus onkin antaa perustiedot luonnonmukaisesta ravitsemuksesta. Kurssi on avoin kaikille ja kuuluu pakollisena kaikkiin Kaironin terapeuttitutkintoon johtaviin koulutuksiin.

Katso laajempi esittely ravintoterapiakurssista

Täydennyskoulutukset

Kaironin täydennyskoulutukset on tarkoitettu niille jo valmistuneille TVT®- ja TTT- terapeuteille, jotka haluavat lisäkoulutusta tukemaan ammattitaitoaan. Osallistumalla täydennyskoulutukseen voit päivittää tietouttasi sekä kehittää itseäsi ja ammatillista osaamistasi.

Katso laajempi esittely täydennyskoulutuksista

Pin It on Pinterest

Share This